NACHI 170KBE030 Tapered roller bearing 170x260x67mm

NACHI 170KBE030 Tapered roller bearing 170x260x67mm
Thông số cơ bản

d - 170 mm

D - 260 mm

B1 - 84 mm

C - 67 mm

r min. - 3 mm

r1 min. - 1 mm

Weight - 13.8 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 530 kN

Basic static load rating (C0) - 1000 kN

Calculation factor (e) - 0.31

Calculation factor (Y0) - 2.12

Calculation factor (Y1) - 2.17

Calculation factor (Y2) - 3.24

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm