NACHI 170KBE02 Tapered roller bearing 170x310x97mm

NACHI 170KBE02 Tapered roller bearing 170x310x97mm
Thông số cơ bản

d - 170 mm

D - 310 mm

B1 - 125 mm

C - 97 mm

r min. - 5 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 35.0 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 885 kN

Basic static load rating (C0) - 1430 kN

Calculation factor (e) - 0.46

Calculation factor (Y0) - 1.44

Calculation factor (Y1) - 1.47

Calculation factor (Y2) - 2.19

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm