NACHI 160KBE22 Tapered roller bearing 160x290x144mm

NACHI 160KBE22 Tapered roller bearing 160x290x144mm
Thông số cơ bản

d - 160 mm

D - 290 mm

B1 - 178 mm

C - 144 mm

r min. - 4 mm

r1 min. - 1 mm

Weight - 44.2 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 1220 kN

Basic static load rating (C0) - 2210 kN

Calculation factor (e) - 0.40

Calculation factor (Y0) - 1.64

Calculation factor (Y1) - 1.68

Calculation factor (Y2) - 2.50

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm