NACHI 160KBE131 Tapered roller bearing 160x270x76mm

NACHI 160KBE131 Tapered roller bearing 160x270x76mm
Thông số cơ bản

d - 160 mm

D - 270 mm

B1 - 86 mm

C - 76 mm

r min. - 3 mm

r1 min. - 1 mm

Weight - 19.2 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 530 kN

Basic static load rating (C0) - 890 kN

Calculation factor (e) - 0.35

Calculation factor (Y0) - 1.91

Calculation factor (Y1) - 1.95

Calculation factor (Y2) - 2.90

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm