SKF BT4B 328100/HA4

SKF BT4B 328100/HA4
SKF BT4B 328100/HA4
Thông số cơ bản

d(mm):1070

D(mm):1400

T(mm):889.762

quality(kg):3730

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm