SKF RN-1.5x7.8 BF/G2

SKF RN-1.5x7.8 BF/G2
SKF RN-1.5x7.8 BF/G2
Thông số cơ bản

Dw(mm):1,5

Lw(mm):7,8

quality(kg):0,108

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm