FAG HSS71921E.T.P4S.UL

FAG HSS71921E.T.P4S.UL
FAG HSS71921E.T.P4S.UL
Thông số cơ bản

d(mm):105

D(mm):145

B(mm):20

qualiBy(kg):0.9

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm