FAG KHM218248.HM218210

FAG KHM218248.HM218210
FAG KHM218248.HM218210
Thông số cơ bản

d(mm):89.975

D(mm):146.975

T(mm):40

quality(kg):2.5

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm