FAG KHM518445.HM518410

FAG KHM518445.HM518410
FAG KHM518445.HM518410
Thông số cơ bản

d(mm):88.9

D(mm):152.4

T(mm):39.688

quality(kg):2.94

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm