FAG KHM88542.HM88510

FAG KHM88542.HM88510
FAG KHM88542.HM88510
Thông số cơ bản

d(mm):31.75

D(mm):73.025

T(mm):29.37

quality(kg):0.641

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm