FAG KHM911245.HM911210

FAG KHM911245.HM911210
FAG KHM911245.HM911210
Thông số cơ bản

d(mm):60.325

D(mm):130.175

T(mm):36.513

quality(kg):2.13

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm