SKF HMVC 190E Hydraulic nut

SKF HMVC 190E Hydraulic nut
SKF HMVC 190E Hydraulic nut
Thông số cơ bản

G(mm):37.41 in - 3

d1(mm):952.5

d2(mm):1097.28

d3(mm):1125.22

B(mm):86.36

B1(mm):17.018

quality(kg):481

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm