SKF HMVC 180E Hydraulic nut

SKF HMVC 180E Hydraulic nut
SKF HMVC 180E Hydraulic nut
Thông số cơ bản

G(mm):35.441 in - 3

d1(mm):901.7

d2(mm):1043.94

d3(mm):1074.42

B(mm):86.36

B1(mm):17.018

quality(kg):452

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm