SKF HMVC 160E Hydraulic nut

SKF HMVC 160E Hydraulic nut
SKF HMVC 160E Hydraulic nut
Thông số cơ bản

G(mm):31.504 in - 3

d1(mm):802.64

d2(mm):937.26

d3(mm):965.2

B(mm):78.74

B1(mm):16.002

quality(kg):355

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm